NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU
OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO
VETERINARSKO - SANITARNI UVJETI ZA OBRADU, PRERADU I USKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Hadžiosmanović, M.

Sredinom rujna 2003. godine objavljen je Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim (sanitarnim) uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u skladu s trendovima unapređenja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) nakon rasprava u Upravi za veterinarstvo odlučilo je omogućiti obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla poljo- privrednicima koji su voljni unapređivati vlastitu proizvodnju u smislu razvoja prvenstveno tradicionalnih mesnih, mliječnih i jajnih proizvoda te meda pod uvjetima koji će udovoljavati propisanim veterinarsko-sanitarnim i drugim propisima.
Pravilnikom je dozvoljeno koristiti sirovine dobivene isključivo od životinja koje su uzgojene u vlastitom OPG-u ili koje su najmanje tri mjeseca u vlastitom tovu OPG-a. Postupak odobrenja djelatnosti i upis odobrenih objekata usklađen je sa Zakonom o veterinarstvu, pojednostavljen je te omogućava znatno bržu pripremu za uvođenje odgovarajuće proizvodnje.

Određen je maksimalni godišnji opseg proizvodnje što se, prije svega, odnosi na preradu pojedinih vrsta mesa, mlijeka i meda.

Namirnice proizvedene u vlastitom domaćinstvu mogu se stavljati u promet :
- prodajom na vlastitom OPG-u,
- u vlastitoj turističkoj ponudi,
- u zajedničkoj trgovini i
- na tržnicama i izložbama.

Posebnim odredbama obvezuje se da osobe koje rade u vlastitoj proizvodnji moraju udovoljavati minimalnim higijensko-sanitarnim uvjetima te moraju biti zdravstveno pregledane u skladu s propisima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Pravilnik obvezuje proizvođače na skupljanje otpada životinjskog podrijetla, otklanjanje animalne otpadne tvari putem kanalizacije ili sabirnih jama. Objekti moraju udovoljavati i građevinskim uvjetima
koji ovise o vrsti i obimu proizvodnje.

Sve navedeno upućuje na mogućnost udruživanja pojedinih proizvođača u smislu zajedničke ponude i stavljanja na tržište “domaćih”, tradicionalnih specijaliteta.

Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika veterinarska služba uključuje se u vrlo široko i rizično područje ocjene veterinarsko-sanitarnih uvjeta i zaštite zdravlja potrošača te prihvaća obvezu stalne
edukacije u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na unapređenju higijene i kakvoće proizvedenih namirnica.

Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 28. 2. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb