NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU
HISTAMIN U MESU
I MESNIM PROIZVODIMA


Cvrtila, Ž., L. Kozačinski

Mr.sc. Željka Cvrtila, dipl.ing., asistent, dr.sc. Lidija Kozačinski, dr.vet.med., docent; Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Heinzelova 55


Sažetak

U radu je opisano značenje nalaza histamina u namirnicama kao uzročnika otrovanja ljudima. Histaminsko otrovanje ribama je često, no sve češće se spominje i otrovanje ostalim vrstama namirnica. Treba naglasiti da je histamin termostabilan, pa ni temperatura od 120ºC ne smanjuje količinu histamina u znatnoj mjeri. Prevencijske mjere uključuju, prije svega, nastojanja u smanjenju početnog mikrobiološkog onečišćenja namirnica te mjere veterinarsko-sanitarnog nadzora uz primjenu HACCP-sustava tijekom proizvodnje, pohrane, obrade, prerade i prometa namirnica.


Summary

THE HISTAMINE IN MEAT AND MEAT PRODUCTS

In the work it is presented importance of fi nding histamine in food as cause of poisoning humans. Histaminic
poisoning from fi sh is often. Lately poisoning with another foodstuffs take place. It should be pointed out that histamine is thermo stabile and temperatures of 120oC don’t reduce the level of histamine signifi cantly. Preventive
measures include, fi rst of all, efforts to reduce in the start microbiological contamination of foodstuffs and
veterinary-sanitary control measures together with use of HACCP system during production, storing, processing,
and transport of foodstuffs.
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanjuNaslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 28. 2. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb