Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU
PRIKAZI IZ LITERATURE


Rödel, W., R. Scheuer (2002): Influence of sodium ascorbate on the behaviour of Escherichia coli in “Teewurst”. Utjecaj natrijeva askorbata na Escherichia coli u “Teewurst” kobasici. Fleischwirtschaft 4, 119-122, 2002.
Brzofermentirane sirove kobasice su vrlo osjetljivi proizvodi koji zahtijevaju pažljiv i odgovoran odabir sirovine te visokohigijensku proizvodnju. Autori su proučavali utjecaj aktivnosti vode, količine
Na-nitrita i Na-askorbata na mikrobiološku stabilnost kobasica.
Na-askorbat povećava stupanj redukcije Na-nitrita, što može dovesti do smanjenja mikrobiološke stabilnosti proizvoda uslijed smanjivanja količine nitrita. Autori su ovu hipotezu provjerili na modelu “Teewurst” kobasice koje su kontaminirali različitim serovarovima E.coli. Tijekom zrenja nije utvrđen porast ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija, kao ni E.coli. Čak i ekstremno visoke količine Na-askorbata (do 1600 mg/kg), koje su mnogo veće od tehnološki opravdanih količina, nisu dovele do porasta broja ispitivanih mikroorganizama.

Sameshima, T., H. Yamanaka, M. Akimoto, S. Kanai, K. Arihara, M. Itoh, Y. Kondo (2002): Screening of intestinal Lactobacillus strains for meat starter cultures. Crijevni laktobacili kao starter kulture u proizvodnji mesnih proizvoda. Fleischwirtschaft 4, 101-104, 2002.
Crijevni laktobacili, poput Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium spp. intenzivno se koriste u proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda (npr. acidofilno mlijeko). Ipak, te bakterije nisu još primijenjene u proizvodnji mesnih proizvoda. Autori su u istraživanju upotrijebili različite sojeve crijevnih laktobacila kao starter-kulture u proizvodnji mesnih proizvoda. Od 202 determinirana crijevna laktobacila, izdvojena su 3 soja (Lactobacillus acidophilus FERM P-15119, Lactobacillus rhamnosus FERM P-15120 i Lactobacillus parcasei subsp. paracasei FERM P-15121). Ti sojevi su bili otporni na koncentraciju Na-nitrita od 400 ppm, 4 %-tnu NaCl i rasli na temperaturi od 20 ˚C, i time zadovoljili zahtjevima proizvodnje toplinski netretiranih mesnih proizvoda u Japanu. K tome, otporni su na želučanu kiselinu i žuč pri prolasku gastrointestinalnim traktom. Ova tri soja tijekom zrenja inhibiraju različite nepoželjne mikroorganizme (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica). Dobiveni rezultati upućuju na mogućnost korištenja izdvojenih sojeva laktobacila u fermentaciji mesa i time proširivanja asortimana mesnih proizvoda.

Wichmann-Schauer, H., J. Peters, K.N. Mac, L. Ellerbroek (2002): Antimicrobial resistance of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis in samples of slaughter animals in Germany. Otpornost na antibiotike bakterije Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis izdvojenih iz zaklanih životinja u Njemačkoj. Fleischwirtschaft 9, 132-134, 2002.
Tijekom 2000. i 2001. godine u klaonicama diljem Njemačke su prikupljeni uzorci fecesa farmskih goveda, svinja i brojlera. Ukupno je izdvojen 551 enterokok. Enterokoki izdvojeni iz uzoraka brojlera pokazali su veću otpornost na antibiotike nego enterokoki svinja i goveda. Vancomycin rezistentni enterokoki (VRE) rijetko su nađeni svinjskim uzorcima, a češće u uzorcima brojlera. Enterokoki svinja i brojlera bili su otporni na avilamicin, bacitracin, kloramfenikol, eritromicin i tetraciklin. Više od 50 % izdvojenih E.fecium bilo je otporno na Synercid.

Stoltenburg-Didinger, G. (2002): Prion diseases. Prionske bolesti. Fleischwirtschaft 7, 107-110, 2002.

Prionske bolesti čini skupina neurodegenerativnih poremećaja uzrokovanih prionima, patogenim agensima s neobičnim načinom replikacije i prijenosa. Bolesti su karakterizirane dugim periodom inkubacije (više mjeseci i godina) te neizbježnim fatalnim ishodom nakon pojave simptoma. Još ih nazivaju prenosivim spongiformnim encefalopatijama (engl. TSE), zbog dominantnih neuropatoloških promjena centalnog živčanog sustava. Najvažnije bolesti ove skupine su Creutzfeldt-Jacobsonova bolest (engl. CJD) ljudi, goveđa spongiformna encefalopatija (engl. BSE) i scrapie ovaca i koza. Usprkos njihove sporadičnosti, prionske bolesti su znatnije zastupljene u medijima i znanstvenim krugovima zbog povezanosti nove varijante Creutzfeldt-Jacobsonove bolesti (vCJD) i goveđe spongiformne encefalopatije. U radu su prikazane kliničke i neuropatološke osobine najvažnijih prionskih bolesti ljudi.

                                                                       Nevijo Zdolec
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju
Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 11. 8. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb