NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU
SALAMURENO MESO I ZDRAVLJE LJUDI
Karolyi, D.

UVOD
Salamurenje mesa od iznimnog je značenja za mesno-prerađivačku industriju. Primjerice, do 70 % svinjskog trupa prerađuje se u različite salamurene proizvode. Ključni sastojak salamure za meso jesu soli za salamurenje, nitriti i nitrati, koji se s kuhinjskom soli, začinima i drugim dodacima (reducirajuće tvari, fosfati...) redovito koriste u industrijskoj preradi mesa. Prema važećim propisima (Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama NN br.122/2000), nitriti se mogu dodavati u obliku kalijevog-nitrita (KNO2, E 249) i natrijevog-nitrita (NaNO2, E 250) ili nitrata kao kalijev-nitrat (KNO3, E 252) odnosno natrijev-nitrat (NaNO3, E 251) u količinama od 50 mg/kg do 250 mg/kg ovisno o vrsti proizvoda.

POTENCIJALNI RIZIK
Opći trend smanjenja uporabe nitrita i nitrata potaknut je 70-ih godina prošlog stoljeća, nakon što je rezidualni nitrit u salamurenom mesu označen kao potencijalna opasnost za zdravlje ljudi, a salamureno meso kao mogući izvor nitrozoamina. Spojevi nitrozoamini i nitrozoamidi (prilog 1) nastaju reakcijom između nitrita i amina ili amida, a zabrinutost je izazvalo otkriće njihova kancerogenog djelovanje kod štakora i drugih pokusnih životinja. To je potaklo niz pitanja i rasprava o mogućoj vezi između nitrata, nitrita, nitrozoamina, salamurenog mesa i razvoja raka kod ljudi. Premda su istraživanja koja su uslijedila utvrdila izrazito niske razine nitrozoamina u salamurenim mesnim proizvodima, strah i nepovjerenje potrošača primorali se mesno-prerađivačku industriju na višestruko smanjivanje ukupne razine nitrita i nitrata u solima za salamurenje. Pored toga značajno je povećana uporaba reducirajućih tvari, primjerice askorbata, koje priječe reakcije nastanka nitrozoamina, čime je još više smanjena potencijalna opasnost od tvorbe N nitrozo-spojeva u salamurenom mesu.

ZAKLJUČAK
Salamurenje mesa važan je i neizostavan dio mesno-prerađivačkog procesa s brojnim pozitivnim učincima na kakvoću i sigurnost proizvoda. Uporaba nitrita i nitrata u salamuri označena je kao potencijalno opasna za zdravlje ljudi zbog rezidualnog nitrita i mogućnosti tvorbe karcinogenih N nitrozo spojeva u salamurenom mesu. To je dovelo do značajnog smanjenja dopuštenih količina nitrita i nitrata u solima za salamurenje mesa. Dosadašnja istraživanja i odgovorne institucije, upućuju na zaključak da se konzumacija salamurenih mesnih proizvoda ne može uzročno povezati s povećanim rizikom od pojave raka u ljudi. Danas proizvodi od salamurenog mesa sadrže niske razine rezidualnog nitrita i viši sadržaj askorbata, što ih čini dodatno sigurnijima za konzumaciju.Prilog 1. Karcinogeni N nitrozo spojevi

Amini i amidi, spojevi opće kemijske formule R1R2NH i R1CO-N-R2, javljaju se kao sastojci hrane i kao tjelesni metaboliti u tjelesnim sekretima. Kada uđu u reakcije s nitritom mogu se formirati karcinogeni N nitrozo spojevi. Dijele se u dvije skupine:Nitrozoamidi nastaju u vrlo kiseloj sredini, nestabilni su, brzo se raspadaju i poglavito oštećuju organe u kojima nastaju, primjerice želudac.
Nitrozoamini zahtijevaju metaboličku aktivaciju da postanu nestabilni i reaktivni. U takvom stanju mogu oštetiti DNA, izazvati mutacije i rak kod eksperimentalnih životinja na kojima su testirani.

Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 28. 2. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb