Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU
BAKTERIOLOŠKA ISPRAVNOST PAČJIH JAJA

Mioković, B., B. Njari

Sažetak

Pačja jaja oduvijek su smatrana potencijalno opasnim po ljudsko zdravlje, jer je dokazano da su često inficirana salmonelama.
S obzirom da je veoma malo podataka o bakteriološkoj ispravnosti pačjih jaja, postavili smo zadatak da u okviru ovog rada utvrdimo mikrobiološku sliku pačjih jaja dobivenih iz uzgoja u domaćinstvu, pri čemu smo se vodili postojećim odredbama mikrobiološke ispravnosti kokošjih jaja. Pretraženi uzorci pačjih jaja nisu zadovoljili propisane norme mikrobiološke ispravnosti na razini od 73,3% (n=15), i to uslijed povećanog ukupog broja aerobnih mezofilnih bakterija u 66,7% uzoraka, a uz to su sadržavali jednu ili više uvjetno patogenih bakterija u broju većem od propisanog (>10/g enterobakterija u 40,0% uzoraka, >10/g S. aureus u 13,3% i > 10/g plijesni u 6,7% uzorka). Značajno je napomenuti, da unatoč očekivanjima i podacima u literaturi niti u jednom uzorku nismo utvrdili Salmonella spp./50g, a isto tako ni u obriscima sa ljuske jaja. Na razinu bakteriološke ispravnosti organoleptički uglavnom besprijekornih pačjih jaja ukazuje i nalaz enterobakterija, kvasaca i plijesni te S. aureus u broju dopuštenom Pravilnikom (1994; 2001). Bez obzira na negativan nalaz salmonela u uzorcima pačjih jaja, i dalje ih treba smatrati veoma rizičnom hranom i biti veoma oprezan u njihovoj upotrebi pri spravljanju jela.
Ključne riječi: pačja jaja, mikrobiološka kakvoća

Summary

BACTERIOLOGICAL SAFETY OF DUCK EGGS

Duck eggs have been, for a long time, considered potentially dangerous for human health because often has been proved that they are salmonella contaminated. Since there is small amount of data relating bacteriological safety of duck eggs our objective was to find out more about bacteriological safety of duck eggs produced in domestic production. During this we were guided by the established standards for microbiological safety of chicken eggs. 73.3% (n=15) of the sampled eggs didn’t comply with microbiological safety standards. The reason for this was an increase of a total number of aerobic bacteria in 66.7% of sampled eggs and, moreover, these eggs also contained one or more conditionally pathogenic bacteria in numbers higher than allowed by the word of law (>10/g enterobacteria in 40.0% of the sampled eggs, <10/g of S. aures in 13.3% of the sampled eggs, and <10/g moulds in 6.7% of sampled eggs). It is important to mention that despite the expectations and data from the literature we didn’t find Salmonella spp./50g in not one of sampled eggs, nor we found it in the shell swabs. Sampled duck eggs were organoleptically mostly perfect but also contained enterobacteria, leavens and moulds although in numbers allowed by the regulations set in 1994 and 2001. Regardless of the negative results of Salmonella testing in sampled duck eggs they should still be regarded as very risky food which requires a great deal of caution while preparing them for human consumption.
Key words: duck eggs, microbiological safety


Dr.sc. Branimir Mioković, izvanredni profesor, dr.sc. Bela Njari, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 11. 8. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb