Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada Internet trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u međunar. trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori i raskid

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o trg. zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore i organizacije

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 11. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaInozemna ulaganja u Republiku Hrvatsku


Prema najnovijim podacima HNB-a, izravna strana ulaganja od 1993. do kraja 2002. godine iznose 7,474 milijuna američkih dolara.
Prema međunarodno prihvaćenim definicijama, inozemna izravna ulaganja (foreign direct investment – FDI) predstavljaju stjecanje dionica ili vlasničkog udjela u rezidentnim poslovnim subjektima od nerezidentnih ulagača i obratno, a kojima se stječe 10% ili više udjela u vlasništvu. Prema svojim karakteristikama, strana se ulaganja dijele na inozemna izravna ulaganja koja stvaraju potpuno novu proizvodnu imovinu (greenfield investicije) i na one kojima se ulaže u već postojeću proizvodnu imovinu radi preuzimanja i povećanja učinkovitosti ili nastaju privatizacijom (brownfield investicije).

Temeljem Odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (NN 4/97) te Upute za provedbu te odluke (NN 28/97, 14/98, 18/01), domaće pravne osobe dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti podatke o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima. Obveznici dostavljanja podataka su sve domaće pravne osobe u čijem kapitalu na kraju izvještajne godine inozemne institucije posjeduju udio veći od nule te sve domaće pravne osobe koje na kraju izvještajne godine posjeduju vlasnička ulaganja u inozemne institucije.

Domaće pravne osobe dužne su dostaviti Godišnju prijavu inozemnih ulaganja počevši od 1996. godine, bez obzira na visinu uloga, a podnosi se najkasnije do 28. veljače po isteku izvještajne godine Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke. Godišnja prijava inozemnih ulaganja podnosi se na propisanom obrascu IU-GP koji je sastavni dio Upute za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima.

Ponajprije rat u Hrvatskoj te nestabilnost u cijeloj regiji i uz to vezana percepcija visokog političkog rizika razlozi su koji su strane investitore odvraćali od većih ulaganja u našu zemlju. Smirivanjem političkih prilika, najprije u Hrvatskoj, a potom i u okolnim zemljama, počeli su se stjecati uvjeti za veću zainteresiranost za ulaganja u Hrvatsku, a tome je pogodovala i postignuta makroekonomska stabilnost u zemlji. Međutim, unatoč tome, razmjerno nizak stupanj zanimanja stranaca za ulaganja u Hrvatsku, naročito u usporedbi s veličinom ulaganja u neke tranzicijske zemlje, ostalo je i dalje obilježje naše gospodarske stvarnosti. Prema najnovijim podacima HNB-a, izravna strana ulaganja od 1993. do kraja 2002. godine iznose 7,474 milijuna američkih dolara.

U tih 7,474 milijuna USD na vlasnička ulaganja otpada 5,198 milijuna USD, 1,705 milijuna USD na ostala ulaganja te 592 milijuna USD na zadržane zarade. Najveći priljev deviznih sredstava u obliku vlasničkih ulaganja ostvaren je 1999. godine u iznosu od 1,2 mlrd USD, najvećim dijelom kao posljedica prvoga kruga privatizacije dionica HT-a. U 2000. godini izostao je drugi krug privatizacije HT-a, tako da je iznos vlasničkih ulaganja bio manji nego što se očekivalo. Manjak ulaganja djelomice je nadoknađen privatizacijom banaka (priljev sredstava od prodaje PBZ-a, Splitske banke i Riječke banke).

Izravna strana ulaganja od 1,55 milijuna USD, od čega 814,97 mil USD predstavljaju vlasnička ulaganja, 2001. godinu čine rekordnom ponajviše radi drugoga kruga privatizacije HT-a i daljnje privatizacije financijskog sektora. Međutim, taj trend nije nastavljen 2002. godine, kada bilježimo samo 502,84 mil USD vlasničkih ulaganja (nije bilo privatizacije INA-e i HEP-a).

Prema podrijetlu stranih ulaganja, najveći ulagač u Hrvatsku od 1993. do 2002. godine bila je Austrija sa uloženih 1,17 mlrd USD. Drugi najveći ulagač je Njemačka sa 1,69 mlrd USD, a SAD sa 1,13 mlrd USD na trećem je mjestu. Slijede Luksemburg sa 481,6 mil USD, Italija (326,65 mil USD), Nizozemska (269,57 mil USD), Slovenija (238,29 mil USD) te Velika Britanija i Sjeverna Irska (206,62 mil USD). Među značajnijim ulagačima nalaze se i zemlje kao što su Luksemburg i Lihtenštajn, pošto se praćenje izravnih stranih ulaganja za potrebe platne bilance provodi po načelu rezidentnosti trgovačkog društva koje je izvršilo ulaganje, a ne po rezidentnosti vlasnika društva jer se inozemna trgovačka društva služe svojim podružnicama u navedenim zemljama.

Na zemlje Europske unije odnosi se 74% ulaganja, na ostale razvijene zemlje 19%, na zemlje u tranziciji 4%, ostale zemlje u razvoju 1% i na EBRD 2%. Od zemalja u tranziciji visoko sedmo mjesto zauzima Slovenija sa 3,17%.

Od 1993. do 2002. godine inozemna izravna ulaganja u Hrvatsku realizirana su u brojnim sektorima. Oko 60% ukupnih inozemnih izravnih ulaganja odnosi se na telekomunikacije (26,25%), ostalo novčarsko posredovanje (21,35%) i proizvodnju farmaceutskih pripravaka (13,99%) privatizacijom HT-a, hrvatskih banaka te prodajom dionica Plive. klub

Osim u trima navedenim djelatnostima, najveća su ulaganja bila u proizvodnju cementa (4,49%) te u hotele i motele (3,31%). Među deset djelatnosti u koje se najviše ulaže ulazi još i vađenje sirove nafte i plina (2,93), ostala trgovina na veliko (1,7%), proizvodnja piva (1,35%), proizvodnja opeke i crijepa (1,19%) te ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (1,06%). Na ostale djelatnosti s udjelom manjim od 1% odnosi se 22,38 svih izravnih vlasničkih ulaganja.


INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU OD 1993. DO 2002. u 000 USD
 
 

Vlasnička ulaganja

Zadržane zarade

Dužnički vrijed. papiri

Ostala ulaganja

UKUPNO

Sredstva

Obveze

Sredstva

Obveze

Sredstva

Obveze

1993.

0,00

120,33

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

120,33

1994.

0,00

117,93

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

117,93

1995.

0,00

120,81

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

120,81

1996.

0,00

515,86

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

515,86

1997.

0,00

370,00

57,61

0,00

2,65

-7,95

140,99

563,30

1998.

0,00

640,59

70,84

0,00

0,00

-14,65

243,23

940,01

1999.

0,00

1.283,68

47,08

0,00

0,36

-0,61

137,07

1.467,58

2000.

0,00

711,38

93,91

0,00

0,01

0,00

283,34

1.088,64

2001.

0,00

814,97

153,00

0,00

- 1,63

-0,13

593,22

1.559,43

2002.

0,00

502,84

169,86

0,00

0,00

- 0,30

308,11

980,51

UKUPNO

0,00

5.198,39

592,30

0,00

1,39

- 23,64

1.705,96

7.474,40Izvor: HNB, HGKStatistika