Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 16. 10. 2021.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZNAČAJ DUHOVNOG KAPITALA ZA VRIJEDNOST TVRTKE


Svjedoci smo tolikih turbulencija na današnjem globalnom tržištu i svjetskim burzama. Neke se tvrtke rađaju, neke se gase, neke uspijevaju, a neke propadaju. Pitamo se kako je moguće da dojučerašnji vladari i moćnici u svjetskoj gospodarskoj utrci propadaju i ruše se kao kule od karata. Sjetimo se samo nedavnih padova švicarskog SwissAira, američkog Enrona, njemačke Kirch grupe! Mnoštvo konzultanata, auditora, supervizora, kontrolora angažirano je na analizama i utvrđivanju uzroka gospodarskih kriza i stečaja.

Problemi se događaju unatoč tome što se godinama vode kvalitetne i dugotrajne stručne rasprave, izrađuju se studije, donose norme i propisi kojima se utvrđuju jedinstvena pravila za računovodstveno evidentiranje i složenih financijskih aranžmana.
Dnevno se prate gospodarska zbivanja na tržištu, burzovni indeksi, bilance, računi dobiti i gubitka te mnogi drugi pokazatelji. Sve to puno pomaže u razumijevanju gospodarskog stanja i u procjeni budućih kretanja, ali još uvijek nedovoljno dobro i nepouzdano govori o onome što će zbiti sutra, hoće li se vrijednost pojedine tvrtke sačuvati i hoće li dalje rasti.

Nemoguće nam je i u vlastitoj tvrtki u kojoj poznajemo ljude, običaje, okolinu, predvidjeti što će se sutra dogoditi, a kamoli da to predvidimo za neku drugu tvrtku. Što je garancija uspjeha i rasta tvrtke, što je njezina prava vrijednost, što je njezin pravi kapital? Kako to procijeniti te kako procijeniti u što ulagati i u kojem omjeru, kakav će nam kapital dati višak vrijednosti koji svi priželjkuju?

Danas se vrijednost tvrtke uglavnom utvrđuje kroz njezinu materijalnu imovinu i financijsku moć, odnosno, pojednostavljeno rečeno, kroz ono što fizički posjeduje i koliko ima novaca. No, iskustva vrsnih rukovoditelja, gospodarstvenika i stručnjaka pokazuju da ta dva elementa sigurno nisu dovoljna za ocjenu stvarne vrijednosti neke tvrtke, a posebno nisu dovoljna za ocjenu njezine stabilnosti, mogućnosti razvoja i procjenu njezinog gospodarskog rasta. Uspjeh ili neuspjeh tvrtke ima puno dublje korijene.

Smatram da se vrijednost - kapital neke tvrtke može promatrati kroz sljedeće elemente koji doprinose stvaranju viška vrijednosti odnosno dobiti tvrtke:
1. Fizička imovina
2. Financijska imovina
3. Intelektualni kapital
4. Kulturni kapital
5. Stvoreni ugled i ime
6. Duhovni kapital

1. Fizička imovina predstavlja sva opipljiva, materijalna sredstva koja tvrtka ima u posjedu. To su nekretnine - zemljišta i zgrade te oprema - sredstva za rad. Sva ta imovina evidentira se u knjigama, brižno se čuva i pazi da se ne otuđuje i ne uništava kako bi se mogla što dulje koristiti u svrhe ostvarenja prihoda. Mudri upravitelji će ju trajno održavati i stalno unapređivati te ulagati u novu materijalnu imovinu, ako to služi daljnjem ostvarenju ili povećanju prihoda.

2. Financijska imovina je sva ona imovina koju tvrtka ima u obliku novčanih sredstava ili vrijednosnih papira. Ona služi s jedne strane za mogućnost redovitog poslovanja tvrtke (npr. blagajne), a s druge strane može poslužiti i kao ulog (u štednju, fondove) koji donosi određeni novčani prihod. Podložna je pronevjerama, prevarama i vezana uz veće tržišne i operativne rizike. Sve tvrtke, a posebice financijske institucije, najveću pozornost posvećuju brizi oko očuvanja i povećanja financijskog kapitala. Financijska imovina se pomno evidentira u knjigama i postoje razrađeni međunarodno usvojeni sustavi mjerenja njezine vrijednosti.

3. Intelektualni kapital. Jedan od elemenata koji određuju vrijednost tvrtke, a koji se spominje i u suvremenoj stručnoj i znanstvenoj literaturi, je intelektualni kapital. Njime se obuhvaća i naglašava značaj ljudi i njihovog znanja kao kreativnog potencijala za poslovni uspjeh tvrtke. On predstavlja imovinu u sljedećim oblicima: osoblje i njihovo znanje, tehnologija, sva nematerijalna imovina, npr. softver i dokumentacija.
Ona se u određenim segmentima može evidentirati i može se parcijalno mjeriti njezina vrijednost, kao npr. vrijednost softvera, licenci ili iznos godišnjih ulaganja u obrazovanje kadrova. No, izračunati njezinu realnu vrijednost je praktički nemoguće, budući da je teško objektivno mjeriti i uspoređivati znanje i sposobnosti pojedinaca ili timova. Kako bi zadržale i povećavale vrijednost intelektualnog kapitala tvrtke ulažu u obrazovanje, zapošljavaju kvalitetne kadrove, uspostavljaju sustav ocjenjivanja osoblja i rezultata rada, nagrađivanja i unapređivanja kvalitetnih kadrova, kupuju licence za tehnologije i sl. Objektivno mjerenje intelektualnog kapitala ne primjenjuje se u praksi, nema propisa ni ikakve obveze prema društvu na temelju koje bi se cjelovita vrijednost intelektualnog kapitala mogla iskazivati i uspoređivati s ostalima. Štoviše, većina tvrtki nastojat će skriti od konkurencije vrijednost intelektualnog kapitala, budući da ne želi otkriti svoju konkurentnu prednost ili moguću slabost.
Uspoređujući intelektualni kapital s fizičkim i financijskim kapitalom, na čije se evidentiranje, praćenje i unapređenje u tvrtkama troši vrlo velika energija, obično se intelektualnom kapitalu posvećuje znatno manja pozornost. On se, kako u računovodstvenim knjigama, tako i koncepcijski, uglavnom promatra samo kao trošak tvrtke i balast, a ne kao investicija i razvojni potencijal. Hrvatska ima, bez sumnje, izraziti manjak intelektualnog kapitala koji je kreativno uključen u gospodarske aktivnosti, što je velika prepreka našem bržem gospodarskom razvoju. To se vidi po vrlo malom postotku visoko obrazovanih ljudi u Hrvatskoj i po malim ulaganjima države i gospodarstva u obrazovanje i znanost. Proizvod koji se želi prodati na svjetskom tržištu ima veću mogućnost uspjeha jedino ako u sebi ima ugrađeno puno ljudskog truda i znanja, tj. onoga što se danas na globalnom engleskom jeziku zove "know-how". Ipak, danas se u Hrvatskoj razvija svijest o važnosti i potrebi izgradnje intelektualnog kapitala te je pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovan i "Centar za unapređenje intelektualnog kapitala". Pitanje je jedino koliko ta svijest o važnosti tog kapitala prodire i u naše gospodarstvo.
Međutim, ovdje možemo postaviti i pitanje je li znanje (intelekt) dovoljno da obuhvati svu složenost čovjeka i njegove stvaralačke mogućnosti u poslu i okolini, kojima može povećavati vrijednost tvrtke. Još je niz drugih elemenata koji povećavaju vrijednost i potencijal tvrtke, što ću dalje kratko obraditi.

4. Kulturni kapital predstavlja nadogradnju intelektualnog kapitala i može se promatrati kao jedan od katalizatora koji posreduje u slobodnom oblikovanju intelektualnog kapitala za stvaralaštvo. Naime, čovjek nije samo pojedinac sa svojim osobnim znanjem i sposobnostima, već on djeluje u okolini te tek zajedno u sveukupnom kulturnom miljeu može stvarati nove vrijednosti. U tako definirani kulturni kapital tvrtke spadaju:
- način uređenosti sustava, organizacija poslovnih aktivnosti, procedure rada
- sustav planiranja i sustav kontrola
- kvaliteta upravljanja i vodstva, distribucija ovlasti i preuzimanje odgovornosti
- sustav mjerenja rezultata rada, nagrađivanja i motiviranja djelatnika
- kultura komunikacije i odnosi među ljudima
- etički kodeks, disciplina, sposobnost rješavanja konflikata.
Većina tvrtki rad na izgradnji kulturnog kapitala drži za 'nužno zlo' i nešto što se usput obavlja radi forme, iako on bitno utječe na produktivnost pojedinaca i tvrtke, a i na oslobađanje stvaralačkih potencijala pojedinaca i timova koji omogućuju razvoj. Još ga je teže objektivno mjeriti nego intelektualni kapital i u njega se uglavnom ulaže vrlo malo sredstava i posvećuje mu se vrlo malo vremena. Zato se taj se kapital može iskazivati samo djelomično (npr. tvrtke mogu svoj sustav kvalitete certificirati prema normi ISO 9000 ili se može mjeriti vrijeme koje tvrtke ulažu u podizanje kakvoće međusobnih odnosa, tzv. "teambuilding").

5. Stvoreni ugled i ime - 'brand-name'. Ovo je još jedan bitni element koji određuje vrijednost tvrtke na tržištu. Kontinuiranim održavanjem kakvoće svojih proizvoda tvrtka stvara ugled i ime, povjerenje tržišta i klijenata čime joj raste vrijednost. Redovito će tvrtke koje imaju 'brand' više od drugih ulagati u intelektualni i kulturni kapital, budući da su svjesne da će time, uz nužni materijalni i financijski kapital, garantirati kakvoću proizvoda.

6. Duhovni kapital. Znanje samo po sebi, kao ni uređenost sustava, ne znači nužno da će se intelektualni i kulturni kapital primjenjivati na ispravan način te da će podizati vrijednost fizičkog i financijskog kapitala tvrtke. Prave se stvaralačke zamisli mogu intenzivnije rađati u okolini slobodnoj od ljubomore, zavisti i sebičnosti. One moraju pasti na plodno tlo zajedničkih duhovnih vrijednosti. Tako neće biti zatomljene i nerealizirane mnoge sjajne ideje i prijedlozi. Svakom je poslodavcu i rukovoditelju stalo npr. da mu osoblje bude vjerno i pouzdano. Duhovni kapital je vrijednost koju tvrtka posjeduje u svim svojim pojedincima. Manifestira se kao unutrašnja pokretačka snaga za osobnu i timsku kreativnost te čini temeljnu vrijednost iz koje proizlazi mogućnost povećavanja svih ostalih vrsti kapitala. On se prepoznaje po sljedećim elementima:
- vodstvo s pozitivnom vizijom i sposobnošću iznalaženja rješenja
- čvrstina i snaga koja gradi, a ne uništava
- vjernost, predanost, odanost, odgovornost za svoj i tuđi rad, poštenje
- ljubav prema poslu i ljudima, povjerenje, poštivanje svake osobe
- uočavanje vrijednosti i karakteristika svakog pojedinca
- nada, ustrajnost
- pravednost, dobronamjernost
- sposobnost slušanja, pomaganja i podrške drugima
- prihvaćanje vlastitih pogrešaka, opraštanje tuđih pogrešaka, pomirenje, mir.

Svaka od nabrojanih vrijednosti duhovnog kapitala utječe na povećanje produktivnosti pojedinca i smanjuje trošenje energije na nesporazume i sukobe. Npr. koliko tvrtkama vrijede pojedinci koji sami ustrajno i samostalno traže praktična rješenja problema, u usporedbi s onima koji u svakom poslu izmišljaju nove probleme? Podizanjem vrijednosti duhovnog kapitala postiže se pozitivni kumulativni efekt uloženog rada. U takvoj klimi najlakše se definiraju zajednički ciljevi te se svi napori usmjeravaju istim, a ne suprotnim ciljevima. Visoka razina duhovnog kapitala najbolje osigurava tvrtku od pronevjera, prevara, podvala i sl.

Mnoge tvrtke propadaju zbog toga što im rukovodstvo postavlja krivi sustav vrijednosti. Nažalost, tvrtke uglavnom ne ulažu sustavne napore u izgradnju duhovnog kapitala. Ne ističu te vrijednosti kao poželjne vrijednosti i ne obučavaju osoblje da je za posao važna i njihova duhovna formacija. Sve je to ostavljeno na volju pojedincu, obitelji, školi ili vjerskoj ustanovi. Duhovni kapital je ona pokretačka snaga koja omogućuje da se najbolje upotrijebe fizički, financijski, intelektualni i kulturni kapital u cilju stvaranja ugleda tvrtke na tržištu te čini da neke tvrtke ili timovi budu i po nekoliko puta efikasniji od drugih. Iako se duhovni kapital ne mjeri i nema iskazanu vrijednost na tržištu, jedino on ima sposobnost da može povećavati vrijednost ostalih vrsta kapitala, čak i u slučaju da oni nemaju nikakvu vrijednost na tržištu.
Ove bi činjenice svaki suvremeni rukovoditelj i poduzetnik morao imati na umu.

dr. sc. Zoran Šimunić

Objavljeno u: "Koraci", Godina II, broj 5, 2002. 
 INTERNET TRGOVINA (trgovanje na Internetu)  Financijska teorijalil