Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMJERNE JEDINICE


Mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj uređene su "Zakonom o mjernim jedinicama" (Narodne novine br. 58, od 18. lipnja 1993.) te "Hrvatskim normama" (HRN ISO 1000 i niz HRN ISO 31), a slijedom međunarodnih dogovora temeljenih na "Dogovoru o metru" iz 1875. god. Za sva mjerenja mase u cilju trgovanja, zaštite zdravlja ljudi i životinja, kod izdavanja službenih dokumenata i certifikata temeljem mjerenja mase, zakonska je obveza uporaba utega i vaga koje posjeduju valjane umjernice ili ovjernice.

Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine:

  1. Jedinice Međunarodnog sustava, tzv. jedinice SI:

  • osnovne

  • izvedene s posebnim nazivima i znakovima

  • izvedene bez posebnih naziva i znakova

  1. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

  2. Decimalne jedinice  (tvore se pomoću decimalnih predmetaka)

  • od  jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma (vidi točku 1.)

  • od slijedećih  iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var

  1. Složene izvedene jedinice.

Popisi su jedinica prilagođeni posljednjem (sedmom) izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.
 

 

OSNOVNE JEDINICE SI

Naziv

Znak

Veličina

metar

m

duljina

kilogram 1)

kg

masa

sekunda

s

vrijeme
amper

A

električna struja

kelvin

K

termodinamička temperatura

mol mol

množina (količina) tvari

kandela cd

svjetlosna jakost

1) Decimalne jedinice za masu ne tvore se od kilograma, nego od grama.

 

IZVEDENE JEDINICE SI
S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA

Naziv

Znak

Veza s drugim jedinicama SI

Veličina

bekerel

Bq

s–1

aktivnost radioaktivnog izvora

Celzijev stupanj 1)

°C

K

Celzijeva temperatura

džul

J

N m

rad, energija, toplina

farad

F

C/V

električni kapacitet

grej

Gy

J/kg

apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja

henri

H

Wb/A

induktivnost

herc

Hz

s–1

frekvencija

kulon

C

A s

elektricitet

luks

lx

lm/m2

osvjetljenje

lumen

lm

cd sr

svjetlosni tijek

njutn

N

kg m/s2

sila

om

W

V/A

električni otpor

paskal

Pa

N/m2

tlak

radijan 2)

rad

1

kut

simens

S

A/V

električna vodljivost

sivert

Sv

J/kg

ekvivalentna doza

steradijan 2)

st

1

ugao (prostorni kut)

tesla

T

N/(A m)

magnetna indukcija

vat

W

J/s

snaga

veber

Wb

T m2

magnetni tijek

volt

V

W/A

električni potencijal, napon, elektromotorna sila

1) Najnovije preporuke predviđaju da se i od Celzijeva stupnja tvore decimalne jedinice, što prije nije bilo dopušteno.

2) Jedinice radijan  i  steradijan bile su svojedobno razvrstane u posebnu skupinu tzv. dopunskih jedinica SI. "Dvadeseta opća konferencija za utege i mjere" 1995. god. svojom je Rezolucijom br. 8 ukinula tu skupinu, a jedinice radijan i steradijan proglasila izvedenim jedinicama SI, bez dimenzije. Uporaba njihovih naziva i znakova pri tvorbi izvedenih jedinica slobodna je, ali neobvezatna. Pri promjenama međunarodnih i državnih normi te državnih zakona postupno će se provoditi takvo razvrstavanje navedenih jedinica.

 

IZVEDENE JEDINICE SI
BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA

Naziv

Znakovi

Veličina

četvorni metar

m2

ploština

kubni metar

m3

obujam

recipročni metar

1/m, m-1

valni broj

metar u sekundi

m/s

brzina

metar u sekundi na kvadrat

m/s2

ubrzanje

kubni metar u sekundi

m3/s

obujamni protok

kilogram po kubnom metru

kg/m3

gustoća

džul po četvornom metru

J/m2

energijska gustoća

džul po kilogramu

J/kg

energijski tijek

džul po kilogramkelvinu

J/(kgK)

specifični toplinski kapacitet

kandela po četvornom metru

cd/m2

svjetljivost

mol po kubnom metru

mol/m3

množinska koncentracija

grej u sekundi

Gy/s

brzina apsorbirane doze

(broj) jedan

1

lomni indeks

 

IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI
S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA

Naziv

Znak

Veza s jedinicama SI

Veličina

Uporaba samo za:

morska milja  

1852 m

duljina

pomorski, riječni i zračni promet

astronomska jedinica  

~1,495 978 7·1011 m

 

astronomiju

ar

a

100 m2

ploština

ploštinu zemljišta

hektar

ha

10 000 m2

   
litra

l, L

10–3 m3 = dm3

obujam

 
stupanj

     
minuta

 

kut

 
sekunda

12

     
gon

1g

     
atomska jedinica mase

u

~1,66057 · 10–27 kg

 

fiziku i kemiju

karat  

2 · 10–4 kg

masa

masu dragulja

gram

g

10–3 kg

   
tona

t

103 kg

   
minuta

min

60 s

   
sat

h

3 600 s

vrijeme

 
dan

d

86 400 s

   
čvor    

brzina

pomorski i zračni promet

teks

tex

10–6 kg/m

duljinska masa

tekstilna vlakna i konac

bar

bar

105 Pa

   
milimetar živina stupca

mmHg

133,322 Pa

tlak

izražavanje tlaka tjelesnih tekućina

elektronvolt

eV

~1,60219·10–19 J

energija

posebna područja

var

var

1 W

snaga

reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje

bel2)

B

B = 0,5 ln 10 (Np)

razina

 
neper3)

Np

Np = 1

razina

 

1 Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra, gram, teks bar, elektronvolt i var, a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB).  
2), 3)
 
Bel i neper ne nalaze se u Zakonu o mjernim jedinicama iz 1993. godine.

 


PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA

Predmetak

Znak

Vrijednost

jota

Y

1024

zeta

Z

1021

eksa

E

1018

peta

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

hekto

h

102

deka

da

10

deci

d

10–1

centi

c

10–2

mili

m

10–3

mikro

µ

10–6

nano

n

10–9

piko

p

10–12

femto

f

10–15

ato

a

10–18

zepto

z

10–21

jokto

y

10–24


Primjena međunarodnih normi sve više izjednačuje razinu tehnologije i smanjuje razlike između proizvoda, a kakvoća i pouzdanost postaju odlučujući čimbenici.

Donošenjem normi ISO 9000 - 9004 bitno se mijenja pristup kakvoći proizvoda i usluga. Kakvoća se više ne ocjenjuje samo prema tehničkim podacima, odnosno svojstvima proizvoda, nego i na temelju organizacije i uvjeta rada, te postupaka koje proizvođač ili uslužitelj poduzima radi postizanja određenih svojstava proizvoda odnosno, usluga.

Zbog velikog suparništva na međunarodnom tržištu proizvoda i usluga sve se više traži dokaz o sustavnom ovladavanju kakvoćom. Bitan je dio tog sustava pravilno i neprekidno održavanje i umjeravanje proizvodne mjerne opreme.

Osim toga, za sva mjerenja mase u cilju trgovanja, zaštite zdravlja ljudi i životinja, kod izdavanja službenih dokumenata i certifikata temeljem mjerenja mase, zakonska je obveza uporaba utega i vaga koje posjeduju valjane umjernice ili ovjernice.

Svaki etalon kojim se obavlja umjeravanje, odnosno mjerilo koje se rabi za službena mjerenja mora imati valjanu umjernicu, odnosno ovjernicu kojom se dokazuje da je bio uspoređivan s etalonom veće mjeriteljske kakvoće te da su njegova odstupanja unutar dopuštenih granica pogrešaka.

Sve informacije u svezi tipnih odobrenja, ovjeravanje mjerila, po središtima, ovlaštenim i potvrđenim mjeriteljskim laboratorijima, potvrdama za uvoz mjerila, ispitivanje predmeta od plemenitih kovina i dr. mogu se dobiti izravno u "Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo" ili odsjecima mjeriteljskog nadzora u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.


POPIS OVLAŠTENIH I POTVRĐENIH MJERITELJSKIH LABORATORIJA