Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O ANGAŽIRANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA

(UGOVOR O ALOTMANU)Pojam
Ugovorom o alotmanu ugostitelj se obvezuje u toku određenog vremena staviti na raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja u određenom objektu, dati ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i platiti joj određenu proviziju, a ova se obvezuje da ih nastoji popuniti. odnosno obavijestiti u utvrđenim rokovima da to ne može učiniti te platiti cijenu danih usluga ako se koristila angažiranim hotelskim kapacitetima.

Ako ugovorom nije drugačije određeno, smatra se da su smještajni ugostiteljski kapaciteti stavljeni na raspolaganje za jednu godinu.

Forma ugovora
Ugovor o alotmanu mora biti sklopljen u pismenoj formi.

Obveze obavještavanja
Turistička agencija dužna je obavještavati ugostitelja o toku popune smještajnih kapaciteta.
Ako ne može popuniti sve angažirane smještajne kapacitete, turistička agencija dužna je u ugovorenim ili uobičajenim rokovima obavijestiti ugostitelja o tome i dostaviti mu listu gostiju te u obavijesti odrediti rok do kojega ugostitelj može slobodno raspolagati angažiranim kapacitetima.

Ugostiteljski kapaciteti koji u listi gostiju nisu označeni kao popunjeni smatraju se slobodnim od dana primitka te liste od strane hotela za razdoblje na koje se lista odnosi.
Nakon proteka toga roka turistička agencija ponovo stječe pravo da popunjava angažirane smještaj ne kapacitete.

Obveza pridržavanja ugovornih cijena
Turistička agencija ne može osobama što ih šalje u ugostiteljski obijekat zaračunavati veće cijene za ugostiteljske usluge od onih koje su predviđene ugovorom o alotmanu ili ugostiteljskim cjenikom.

Obveza plaćanja ugostiteljskih usluga
Ako ugovorom nije drugačije određeno, cijenu danih ugostiteljskih usluga plaća ugostitelju turistička agencija poslije izvršenih. usluga.
Ugostitelj ima pravo zahtijevati plaćanje odgovarajuće akontacije.

Obveza izdavanja posebne pismene isprave (vaučer)
Turistička agencija dužna je osobama što ih šalje na temelju ugovora o alotmanu izdati posebnu pismenu ispravu (vaučer - voucher).

(Vaučer je turistička uputnica, dokument kojim se putnička agencija obvezuje hotelijeru platiti usluge pružene njezinom klijentu. Vaučer je legitimacijski i financijski dokument na kojem se temelji obračun između agencije i hotela ili ugostitelja.
Temeljna obveza ispunjenja nije u samom vaučeru, nego u ugovoru o alotmanu. Vaučer stoga nije vrijednosni papir jer ne obuhvaća pravo na uslugu pa, primjerice, gost koji je izgubio vaučer može svejedno dobiti ugovorne usluge ako na drugi način dokaže da na njih ima pravo.
I obratno, hotelijer nije dužan učiniti uslugu naznačenu u vaučeru ako prije toga nije sklopljen ugovor između agencije i hotelijera.

Posebna pismena isprava glasi na ime ili na određenu grupu, neprenosiva je i sadrži nalog ugostitelju da dade usluge koje su u njoj navedene.
Posebna pismena isprava služi kao dokaz da je osoba klijent turističke agencije koja je s ugostiteljem sklopila ugovor o alotmanu.
Na temelju posebne pismene isprave obračunavaju se uzajamna potraživanja između turističke agencije i ugostitelja.

Obveza stavljanja na korištenje ugovorenih smještajnih kapaciteta
Ugostitelj preuzima konačnu i neopozivu obvezu da u toku određenog vremena stavi na korištenje ugovoreni broj ležaja i dade osobama koje upućuje turistička agencija usluge navedene u posebnoj pismenoj ispravi.
Ugostitelj ne može ugovoriti s drugom turističkom agencijom angažiranje kapaciteta koji su već rezervirani na temelju ugovora o alotmanu.

Obveze jednakog postupanja
Ugostitelj je dužan osobama što ih uputi turistička agencija dati pod istim uvjetima usluge kao i osobama a kojima je neposredno sklopio ugovor o ugostiteljskim uslugama.
Obveza ugostitelja da ne mijenja cijene usluga

Mijenjanje cijena
Ugostitelj ne može mijenjati ugovorene cijene ako o tome ne obavijesti turističku agenciju najmanje šest mjeseci unaprijed, osim u slučaju promjene u tečaju zamjena valuta koje utječu na ugovorenu cijenu.
Nove cijene mogu se primjenjivati nakon isteka mjesec dana od njihove dostave turističkoj agenciji.
Nove cijene neće se primjenjivati na usluge za koje je već dostavljena lista gostiju. U svakom slučaju izmjene cijene nemaju učinak na rezervacije koje je ugostitelj potvrdio.

Obveza plaćanja provizije
Ugostitelj je dužan turističkoj agenciji isplatiti proviziju na promet ostvaren na temelju ugovora o alotmanu.
Provizija se određuje u postupku od cijene izvršenih ugostiteljskih usluga.
Ako postotak provizije nije određen ugovorom, turističkoj agenciji pripada provizija određena općim uvjetima poslovanja turističke agencije ili, ako ovih nema, poslovnim običajima.

Pravo na odustanak od angažiranih smještajnih kapaciteta
Turistička agencija može privremeno odustati od korištenja angažiranih smještajnih kapaciteta a da time ne raskine ugovor o alotmanu niti stvori za sebe obvezu naknade štete ugostitelju, ako u ugovorenom roku pošalje obavijest o odustanku od korištenja.
Ako rok obavijesti o odustanku nije određen ugovorom, utvrđuje se na temelju poslovnih običaja u ugostiteljstvu.
U slučaju da obavijest o odustanku ne bude poslana u predviđenom roku ugostitelj ima pravo na naknadu štete.
Turistička agencija može odustati od ugovora u cijelosti bez obveze da naknadi štetu ako obavijest o odustanku pošalje u ugovorenom roku.

Obveza turističke agencije da popuni angažirane kapacitete
Ugovorom o alotmanu može se predvidjeti posebna obveza turističke agencije da popuni angažirane ugostiteljske kapacitete.

Ako u tom slučaju ne popuni angažirane ugostiteljske kapacitete, turistička agencija dužna je platiti ugostitelju naknadu po neiskorištenom ležaju i danu.

Turistička agencija nema tada pravo pravodobnom obaviješću otkazati ugovor ili djelomično ili u cijelosti.


Primjeri ugovora >>