Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaTEMELJNA NAČELA


Sloboda uređivanja obveznih odnosa
Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva.

Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu
Sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su.

Načelo savjesnosti i poštenja
U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.

Zabrana zloupotrebe prava
Zabranjeno je vršenje prava iz obveznih odnosa protivno cilju zbog kojeg je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.

Monopol
Zabranjeno je stvaranje i iskorištavanje monopolskog položaja.

Načelo jednake vrijednosti davanja
U zasnivanju dvostranih ugovora sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih davanja.
Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje toga načela povlači pravne posljedice.

Zabrana uzrokovanja štete
Svatko je dužan suzdržati se od postupka kojim se može drugom uzrokovati šteta.

Dužnost ispunjenja obveze
Sudionici u obveznom odnosu dužni su izvršiti svoju obvezu i odgovorni su za njezino ispunjenje.
Obveza se može ugasiti samo suglasnošću volja sudionika u obveznom odnosu ili na temelju zakona.

Ponašanje u izvršavanju obveza i ostvarivanju prava

Sudionik u obveznom odnosu dužan je u izvršavanju svoje obveze postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog privrednika odnosno pažnja dobrog domaćina),
Sudionik u obveznom odnosu dužan je u izvršavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
Sudionik u obveznom odnosu dužan je u ostvarivanju svog prava suzdržati se od postupka kojim bi se otežalo izvršenje obveze drugog sudionika.

Rješavanje sporova na miran način
Sudionici u obveznom odnosu nastojat će da sporove rješavaju usklađivanjem, posredovanjem ili na drugi miran način.

Dispozitivni karakter odredaba zakona
Sudionici mogu svoj obvezni odnos urediti drugačije nego što je zakonom određeno, ako iz pojedine odredbe određenog zakona ili iz njezina smisla ne proizlazi što drugo. adr cro wab

Primjena dobrih poslovnih običaja
Sudionici u obveznim odnosima dužni su u pravnom prometu postupati u skladu s dobrim poslovnim običajima.
Na obvezne se odnose primjenjuju uzance ako su sudionici u obveznim odnosima ugovorili njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizlazi da su njihovu primjenu htjeli.

Postupanje u skladu sa statutima i drugim općim aktima
Društvene pravne osobe i građanske pravne osobe u zasnivanju obveznog odnosa postupaju u skladu sa svojim statutom i drugim općim aktima.
Ali, ugovor koji je sklopljen ili druga pravna radnja koja je poduzeta suprotno tim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je određenim zakonom drugačije određeno.

Primjena pojedinih odredaba
Odredbe Zakona o obveznim odnosima što se odnose na ugovore primjenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u gospodarstvu nije izričito drugačije određeno.

Ugovori u gospodarstvu, prema Zakonu o obveznim odnosima, jesu ugovori što ih poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost te imaoci radnji i drugi pojedinci koji u obliku registriranog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost sklapaju među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmete njihova poslovanja ili su u vezi s tim djelatnostima.
Odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovore na odgovarajući se način primjenjuju i na druge pravne poslove.
KORIŠTENJE INTERNETA U HRVATSKOJ
Pristup Internetu ima 1,4 milijuna hrvatskih građana
Internetom se najviše koristi u Zagrebu i okolici gdje je 34 posto od ukupnog broja korisnika, a slijedi Dalmacija gdje se globalnom mrežom koristi svaki peti stanovnik
Prema najnovijem istraživanju GfK Online Monitora, pristup Internetu u Hrvatskoj ima oko 1,4 milijuna osoba, oko 350.000 više nego na kraju 2002. godine. Rezultati istraživanja dobiveni su anketiranjem 17.175 građana u dobi od 10 do 74 godine od 1. siječnja do 30. travnja 2003. godine.
Od onih koji imaju mogućnost pristupa Internetu, njih čak 34 posto ga ne koristi. To znači da je u Hrvatskoj oko 935.000 aktivnih surfera. Doznalo se da je on-line 56 posto muškaraca i 44 posto žena, a u dobnoj strukturi predvode osobe od 15 do 24 godine (34 posto), zatim slijedi skupina od 25 do 34 godine (23 posto), a najmanje je osoba u dobi od 55 do 74 godine (četiri posto).
Internetom se najviše koristi u Zagrebu i okolici u kojoj je 34 posto od ukupnog broja korisnika, a slijedi Dalmacija sa 20 posto. Najslabija je zastupljenost korisnika od šest posto zabilježena u Lici, Kordunu i Baniji.
Razlike postoje i u strukturi prema obrazovanju - najviše ima srednje stručne spreme (48 posto), a iza toga je viša i visoka sprema (28 posto). Prema mjestu stanovanja vodi grad sa 77 posto, a ostatak od 23 posto je selo.
Gotovo je polovica ili 47 posto hrvatskih surfera zaposleno, 38 posto su učenici i studenti. Najviše se surfa od kuće (78 posto) i s posla, a svaki je dan on-line 34 posto korisnika. Od internetskih usluga najviše se koristi e-mail, zatim potraga za informacijama, skidanje glazbe i chat, a prvih je pet najpopularnijih web odredišta www.iskon.hr, www.google.com, www.hinet.hr, www.yahoo.com i www.monitor.hr.