Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada Internet trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u međunar. trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori i raskid

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o trg. zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore i organizacije

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 7. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O ZAJMU

Opće odredbe
Ugovorom o zajmu obvezuje se zajmodavac da zajmoprimcu preda određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu vrati poslije stanovitog vremena isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvalitete.
Na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva.

U običnom govoru posudba i pozajmica (zajam) često se poistovjećuju, a to su dva bitno različita ugovorna odnosa i potrebno je upozoriti na razliku.
Posudba je takav ugovor kojim se posuditelj obvezuje predati stvar na besplatnu uporabu, a primatelj se obvezuje nakon određenog vremena vratiti posuđenu stvar.
Posudba je uvjek besplatni ugovor, pri kojemu se uvjek mora vratiti baš posuđena stvar i nije bitno je li ona potrošna ili nepotrošna, nego da se vraća uvjek ista stvar, a ne druga makar bila iste vrste, količine i kakvoće.

Prema Zakonu o obveznim odnosima zajmodavatelj može biti svaka fizička i pravna osoba, a ne samo banka.

Ugovor o zajmu je konsenzualan ugovor jer se smatra sklopljenim u trenutku kad su se stranke sporazumjele o njegovim bitnim sastojcima, a ne tek predajom stvari zajmoprimatelju. Predaja stvari ima značenje ispunjenja obveze zajmodavatelja, a ne sklapanja ugovora.
Zajam je neformalan ugovor, jer zakonodavac ne propisuje određeni oblik (npr. pisani).

Pri robnom zajmu uvjek se radi o zamjenjivim stvarima (nezamjenjive stvari su individualno određene: slika, unikatni predmet...) gdje se obveza vraćanja ne sastoji u vraćanju primljene stvari, nego druge stvari iste vrste, količine i kakvoće (novac, nafta, ulje, žito, vino, daske...).

Kamata

Zajmoprimac se može obvezati da uz glavnicu duguje i kamatu.
U ugovorima u gospodarstvu zajmoprimac duguje kamatu i ako ona nije ugovorena.

Obveze zajmodavca

Predaja obećanih stvari

Zajmodavac je dužan predati određene stvari u ugovoreno vrijeme, a ako rok za predaju nije određen, onda kad to zajmoprimac zatraži.
Pravo zajmoprimca da traži predaja određenih stvari zastarijeva za tri mjeseca od dolaska zajmodavca u zakašnjenje. a u svakom slučaju za godinu dana od sklapanja ugovora.

Loše materijalne prilike zajmoprimca
Ako se pokaže da su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno da li će on biti u stanju vratiti zajam, zajmodavac može odbiti da izvrši svoju obvezu predaje obećanih stvari ako u vrijeme sklapanja ugovora nije to znao te ako se pogoršanje zajmoprimčevih materijalnih prilika dogodilo nakon sklapanja ugovora.
Ali, on je dužan izvršiti svoju obvezu ako mu zajmoprimac ili tko drugi za njega dade dovoljno osiguranje.

Šteta zbog nedostatka pozajmljenih stvari
Zajmodavac je dužan naknaditi zajmoprimcu štetu koja bi mu bila uzrokovana zbog materijalnih nedostataka pozajmljenih stvari
Ali, ako je zajam bez naknade, dužan je naknaditi štetu samo ako su mu nedostaci stvari bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a on o njima nije obavijestio zajmoprimca.

Obveze zajmoprimca

Rok vraćanja zajma
Zajmoprimac je dužan vratiti u ugovorenom roku istu količinu stvari, iste vrste i kvalitete.
Ako ugovaratelji nisu odredili rok za vraćanje zajma niti se on može odrediti iz okolnosti zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam nakon isteka primjerenog roka koji ne može biti kraći od dva mjeseca računajući od zajmodavčevog traženja da mu se zajam vrati.

Izbor prilikom vraćanja zajma
Ako u zajam nije dan novac, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu, zajmoprimac je ipak ovlašten da po svom izboru vrati pozajmljene stvari ili iznos novca koji odgovara vrijednosti tih stvari u vrijeme i u mjestu koji su ugovorom određeni za vraćanje.
Isto vrijedi i u slučaju kad nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i iste kvalitete.

Odustajanje od ugovora
Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda određene stvari, ali ako bi zbog toga bilo kakve štete za zajmodavca, dužan je naknaditi je.

Vraćanje zajma prije roka
Zajmoprimac može vratiti zajam i prije roka određenog za vraćanje, ali je dužan obavijestiti zajmodavca unaprijed o svojoj namjeri i naknaditi mu štetu.

Namjenski zajam
Ako je ugovorom određena svrha u koju zajmoprimac može upotrijebiti pozajmljeni novac pa ga on upotrijebi u neku drugu svrhu, zajmodavac može izjaviti da raskida ugovor.Ugovor o kreditu


Primjeri ugovora >> 

Poduzetništvo i poduzetnik promatraju se u sklopu znanstvenih, ekonomskih, tržišnih, socijalnih, organizacijskih, kadrovskih, obrazovnih i ostalih promjena u vezi s postignućima što ih nosi suvremeno doba u kojemu znanje i ljudski potencijal postaju osnovnom proizvodnom snagom društva. Poduzetništvo i menedžment danas prelaze granice gospodarstva, proširujući se na sva područja djelovanja u društvu, među kojima se uspostavlja sve veća povezanost, tj. ovisnost o akciji i postizanju učinka. Knjiga izravno komunicira s nastojanjima RH u stvaranju programa poticanja poduzetništva, pa je stoga priručnik za menedžere i poduzetnike svih razina. Vrijeme u kojemu se danas živi i u kojemu će se živjeti u trećemu tisućljeću vrijeme je promjena. One su vrlo opsežne, duboke i brze. Događaju se u gotovo svim sferama i područjima ljudskog djelovanja i življenja. Bez obzira na uzroke, sve su te strukturne promjene, kao i njihove posljedice, ponajviše ekonomske naravi. To se na područje poduzetništva i menedžmenta odražava do te mjere da su se njihovi oblici i odnosi razvili do pojave poduzetničkog menedžmenta. Za poduzetnički menedžment vezani su neizvjesnost, rizik i odgovornost za poslovne i razvojne pothvate, ali i zadovoljstvo postignutim i zadovoljstvo zbog sudjelovanja u tom stvaralačkom procesu. Moderan i uspješan poduzetnički menedžer obdaren je kreativnošću i inovativnošću. Nezadovoljan osrednjošću, ispunjen je željom za promjenama i uspjehom. Sposoban je učiniti poduzeće poduzetnim, fleksibilnim i adaptibilnim promjenama u okruženju, tržišno usmjerenim, kojemu su u središtu pozornosti kupci i dobavljači. On mora znati odabrati suradnike, zadužiti ih odgovarajućim poslovima, znati komunicirati i surađivati s ljudima, slušati i razmatrati njihove stavove i mišljenja, motivirati ih za rad, primjereno nagrađivati, osiguravati njihovo stalno stručno usavršavanje i pravodobno napredovanje. Dolazi do pomaka od "upravljačkog" prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve veće značenje, što se ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, u broju inovacija, kao i u njihovu udjelu u stvaranju dodane vrijednosti, u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu. Upravljanje prerasta u svojevrsnu primjenu tehničko-tehnoloških znanja, a vođenje postaje sve značajnijom podfunkcijom rukovođenja. Uspješno upravljanje postaje važnijim od raspolaganja resursima. Rutinski, fizički, izvršni rad iz procesa proizvodnje prelazi na robote i ostale inteligentne strojeve. Širi se uslužni sektor, a materijalna se proizvodnja sve više dematerijalizira, dok intelektualni kapital dobiva na značenju. SADRŽAJ PREDGOVOR UVODNA RAZMATRANJA PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIK Teorija poduzetništva u sklopu ekonomskih i ostalih teorija Poduzetništvo i suvremene tendencije Pretpostavke i uvjeti razvitka poduzetništva Individualno, korporacijsko i skupno poduzetništvo Poduzetništvo u uslužnim djelatnostima Poduzetništvo i menedžment - različitost i isprepletenost INOVACIJSKO PODUZETNIŠTVO Poduzetništvo kao inovacija O inovacijskoj aktivnosti poduzetničkog poduzeća Temeljne značajke kreativnih ljud Kreativno-inovacijsko poduzeće Kreativno-inovacijski poduzetnički menedžment Svrhovitost i mogući izvori inovacija Bitna načela inovacija PODUZETNIŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA U SUVREMENOM DRUŠTVU Znanost kao proizvodna snaga društva Tehnika i tehnologija: moćno sredstvo poduzetničko-menedžerske aktivnosti Razvitak i organizacija znanstvenih parkova Suvremene informacije i komunikacije posredovanja Integracija u razvitku znanosti, tehnologije i društva Odabir znanstveno-tehnoloških smjerova razvitka Ulaganja u znanstveno-istraživački rad i neki trendovi u području tehnologije PODUZETNIČKE STRATEGIJE I TAKTIKE Pojmovna određenja vizije, misije, politike i strategije u gospodarstvu Glavne vrste i oblici strategija Bitni sadržaji pojedinih vrsta i oblika poduzetničkih strategija Strateg i strategijsko upravljanje Taktika provođenja poduzetničko-menedžerske strategije NEIZVJESNOST I RIZIK U PODUZETNIŠTVU Općenito o neizvjesnosti i riziku u poduzetništvu Oblici i vrste rizika u poslovanju i razvitku poduzeća Pokušaj mjerenja rizika UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I VOĐENJE U PODUZETNIČKIM PODUZEĆIMA 1. Razmatranje pojmova 2. Sustav rukovođenja i vođenja 3. Organizacija i rukovođenje 4. Informacijski sustav za rukovođenje 5. Rukovođenje, motiviranje i nagrađivanje 6. Organizacijska kultura poduzetničkog poduzeća PODUZETNIŠTVO I MENEDŽMENT MALIH PODUZEĆA Pojmovno razmatranje malih poduzeća Mjesto i uloga malih poduzeća u razvitku nacionalnog gospodarstva Različitost malih i velikih poduzeća Japansko iskustvo u uspostavljanju kooperativnih odnosa između malih i velikih poduzeća Najčešći pravni oblici malih poduzeća Poduzetnik - utemeljitelj novoga malog poduzeća Žene - osnivateljice i voditeljice novih malih poduzeća - fenomen današnjeg vremena Tehnologija izrade poduzetničkog projekta Menedžerske funkcije u malim poduzećima Pokretanje novih poslova putem franšizinga Posebnosti poduzetništva i menedžmenta u malim poduzećima Inkubatori: niskotroškovni način rasta poduzeća Velika poduzeća oponašaju mala Posebni izazovi poduzetničkog menedžmenta malih poduzeća Malo poduzetništvo u perspektivi Sažetak / Summary Literatura Kazalo imena i pojmova