Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 16. 10. 2021.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O LICENCI


Pojam
Ugovorom o licenci obvezuje se davalac licence da stjecaocu licence ustupi u cjelini ili djelomično pravo iskorištavanja izuma, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a stjecalac licence se obvezuje da mu za to plati određenu naknadu.

Forma
Ugovor o licenci mora biti sklopljen u pismenoj formi.

Trajanje licence
Licenca za iskorištavanje patentiranog izuma, uzorka ili modela ne može biti zaključena za vrijeme dulje od trajanja zakonske zaštite tih prava.

Isključiva licenca
Ugovorom o licenci stjecalac licence stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence samo ako je to izričito ugovoreno (isključiva licenca).
Ostale mogućnosti iskorištavanja predmeta licence zadržava davalac licence.
Ako u ugovoru o licenci nije naznačeno o kakvoj je licenci riječ, smatra se da mu je dana neisključiva licenca.

Prostorno ograničenje prava iskorištavanja
Pravo iskorištavanja predmeta licence može biti prostorno ograničeno samo ako to nije protivno Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.
Ako ugovorom o licenci nije prostorno ograničeno pravo iskorištavanja predmeta licence, smatra se da je licenca prostorno neograničena.

Predaja predmeta licence
Davalac (davatelj) licence dužan je stjecaocu (stjecatelju) licence u određenom roku predati predmet licence.
Davalac licence dužan je stjecaocu licence predati i tehničku dokumentaciju potrebnu, za praktičnu primjenu predmeta licence.

Davanje uputa i obavijesti
Davalac licence je dužan stjecaocu licence dati sve upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licence.

Obveza garantiranja
Davalac licence garantira stjecaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost predmeta licence.

Jamstvo
Davalac licence jamči da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekoga trećeg.
Ako je predmet ugovora isključivo licenca, davalac licence jamči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično.
Davalac licence dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecaocu licence od svih zahtjeva trećih osoba.

Obveza davaoca isključive licence
Ako je ugovorena isključiva licenca; davalac licence ne može ni u kom obliku sam iskorištavati predmet licence, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licence.

Iskorištavanje predmeta licence
Stjecalac licence dužan je iskorištavati predmet licence na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama.

Korištenje naknadnih usavršavanja
Ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno, stjecalac licence nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta licence.

Čuvanje predmeta licence u tajnosti
Ako predmet licence čine nepatentirani izum ili tajno tehničko znanje i iskustvo, stjecalac licence je dužan čuvati ga u tajnosti.

Kvaliteta
Ako je uz licencu za proizvodnju ustupljena i licenca za upotrebu žiga; stjecalac licence može stavljati u promet robu s tim žigom samo ako je njezina kvaliteta ista kao što je kvaliteta robe koju proizvodi davalac licence. Suprotan sporazum nema pravni učinak.

Obilježavanje
Stjecalac licence dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenci.

Naknada
Stjecalac licence dužan je isplatiti davaocu licence ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.

Podnošenje izvještaja
Ako se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja predmeta licence, stjecalac licence dužan je podnijeti davaocu. licence izvještaj o opsegu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok.

Izmjena ugovorene naknade
Ako je ugovorena naknada postala očito nerazmjerna u odnosu prema prihodu koji stjecalac licence ima od iskorištavanja predmeta licence, zainteresirana strana može zahtijevati izmjenu ugovorene naknade.

Kad se može dati podlicenca
Stjecalac isključive licence može pravo iskorištavanja predmeta licence ustupiti drugome (podlicenca).
Ugovorom se može predvidjeti da stjecalac licence ne može dati drugome podlicencu ili mu je ne može dati bez dopuštenja davaoca licence.

Kad davalac može odbiti dopuštenje
Kad je za davanje podlicence potrebno dopuštenje davaoca licence, ovaj ga može odbiti stjecaocu isključive licence samo iz ozbiljnih razloga:

Otkaz zbog nedopuštene podlicence
Davalac licence može otkazati ugovor o licenci bez otkaznog roka ako je podlicenca dana bez njegova dopuštenja, kad je to prema zakonu ili prema ugovoru potrebno.

Neposredan zahtjev davaoca licence
Ugovorom o podlicenci ne stvara se nikakav poseban pravni odnos između stjecaoca podlicence i davaoca licence, čak ni kad je davalac licence dao potrebno dopuštenje za zaključenje podlicence.
Ali, davalac licence može, radi naplate svojih potraživanja od stjecaoce licence nastalih iz licence, zahtijevati neposredno od stjecaoca podlicence isplatu iznosa koje ovaj duguje davaocu podlicence po osnovi podlicence.

Prestanak ugovora protekom određenog vremena
Ugovor o licenci sklopljen na određeno vrijeme prestaje samim protekom vremena za koje je zaključen, te nije potrebno da bude otkazan.

Prešutno obnavljanje licence
Kad nakon proteka vremena za koje je ugovor o licenci bio sklopljen stjecalac licence produži iskorištavati predmet licence, a davalac licence se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o licenci neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prethodni.
Osiguranja što su ih treće osobe dale za prvu licencu prestaju protekom vremena za koje je bila zaključena.

Otkaz ugovora o licenci
Ugovor o licenci čije trajanje nije određeno prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj, poštujući određeni otkazni rok.
Ako otkazni rok nije ugovorom određen, iznosi šest mjeseci, s tim što davalac licence ne može otkazati ugovor tokom prve godine njegova važenja.

Smrt, stečaj i redovna likvidacija
U slučaju smrti davaoca licence licenca se nastavlja s njegovim nasljednicima, ako drugačije nije ugovoreno.
U slučaju smrti stjecaoca licence licenca se na stavlja s njegovim nasljednicima koji produžavaju njegovu djelatnost.
U slučaju stečaja ili redovne likvidacije stjecaoca licence davalac licence može raskinuti ugovor.


Pregled najvažnijih zakona